Menu

会费收缴通知

时间:2016-06-10 13:46 阅读:8160

各位会员:

        依据《常州市徐州商会章程》、《常州市徐州商会会费收缴及使用办法》,现开始向本会会员单位收缴2016年度会费。

会费标准:

会长:5万  元/年

常务副会长:3万 元/年

常务副会长:1.8万 元/年

理事:6000 元/年

会员:3000 元/年

请所有会员于7月1日前将应交会费汇至商会银行帐户。

帐户名称:常州市徐州商会

开户银行:农业银行常州市金百支行

帐号:1061 4901 0400 12137

常州市徐州商会                                                

2016年6月10日                                                


  • 友情链接